Om navnet Rådstoga

Navnet Rådstoga stammer fra en gammel gård i Flatdal i Telemark som ble bygget på 1500-tallet. I «stogaen» var det vanlig at lokalbefolkningen møttes for å lytte og rådgi hverandre rundt livets utfordringer. Selv om jeg opprinnelig er fra København i Danmark og har giftet meg inn i familien, var det likevel naturlig for meg å bygge videre på familienavnet via Rådstoga Consulting.

Rådstoga farm in Telemark
Rådstoga gård i Telemark